Možnosti registrace
Úvodní stránka > Možnosti registrace
MOŽNOSTI REGISTRACE

PLNOHODNOTNÁ REGISTRACE
 • registrace do katalogu firem
 • možnost registrovat společnost až do pěti kategorií katalogu
 • vyšší bonita záznamu při zobrazování v katalogu
 • registrace pro poptávky
 • registrace pro zadávání nabídek zaměstnání
 • možnost zobrazení uchazečů o zaměstnání
 • možnost bezplatné registrace do katalogu gastro zařízení
 • zasílání informačních mailů dle zvolených oblastí a osobního   nastavení
 • sleva pro registraci na další období
 • cena 200,- Kč bez DPH/měsíc
 • dárek - osuška + ručník s logem

REGISTRACE DO KATALOGU GASTRO ZAŘÍZENÍ
 • možnost přidání loga a fotogalerie provozu k zápisu
 • možnost registrovat provoz až do tří kategorií katalogu gastro provozoven
 • zasílání informačních mailů
 • cena 70,- Kč bez DPH/měsíc


   Pokud potřebujete pomoci nebo poradit s registrtací neváhejte nás kontaktovat. Kontaktní informace jsou zdeOBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Poskytovaná služba
 Služba "egastronomie.cz zasílání poptávek" a web www.egastronomie.cz slouží ke zprostředkování obchodních poptávek pro registrované dodavatele a odpovídajících nabídek pro poptávající subjekty. Služba provádí kontrolu a rozeslání odpovídajících poptávek na vybrané registrované dodavatele a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce.
 Poskytovatel služby zaručuje:  zasílání oborově odpovídajících poptávek na zadaný e-mail zákazníka, předání všech kontaktních i jiných získaných údajů nutných k zaslání nabídky ze strany dodavatele, předání maximálního možného početu zaslaných poptávek (jedná se o poptávky nasbírané prostřednictvím serveru www.egastronomie.cz), přístup do objednaných oborových kategorií na www.egastronomie.cz Poznámka k přístupu:  Prohlížeč uživatele musí podporovat cookies.
 Poskytovatel služby nezaručuje: počet odeslaných poptávek během celého období registrace, unikátnost zaslané poptávky (poptávka může být zaslána i jiným dodavatelům v téže kategorii),  100% záruku platnosti informací v poptávce, získání dané zakázky a navázání obchodní spolupráce s poptávajícím
 Informace pro registrované dodavatele: dodavatel je povinnen používat poptávkový systém v rámci dodržování všech platných zákonným norem, etických zásad a kodexů. Dodavatel nesmí dále předávat ani jinak šířit své přístupové kódy do poptávkového systému. Při nedodržení těchto povinností si poskytovatel vyhrazuje právo odhlásit dodavatele ze systému.

2. Ceny, platba, trvání služeb
 Cena je určena platným ceníkem a je splatná jednorázově na celé období. Trvání služby je zahájeno do 3 pracovních dnů od objednání. Zároveň je zaslána faktura, která je splatná ihned. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet provozovatele, maximálně do 14 dní po odeslání faktury. V případě nezaplacení v uvedeném termínu je registrace zrušena.

3. Vedení registrace
 Registrovaná firma plně zodpovídá za udržování svých přístupových práv do systému gastronomie.cz poptávky. Firma nebo její zástupce je odpovědný za jakékoli zneužití svého účtu třetí osobou. Stejně tak je plně odpovědný za obsah poskytnutých údajů.

4. Záruky provozovatele
 Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému.

5. Ostatní vztahy a souvislosti
 Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy, nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí porušovat zájmy třetích osob ani zájmy provozovatele serveru. Obsah poptávek nesmí být dále šířen jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele.

6. Souhlas 
 Registrací firmy je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami.